Shop, Gardenhouse The Origami – Vinhomes Grand Park – Tp.Thủ Đức

Vinhomes Grand Park

♦ Phường Long Thạnh Mỹ – Long Bình, Quận 9, Tp.HCM

  • Diện tích: 25 – 33 – 35 – 45 – 51 – 61 – 80 – 97 – 100m2
  • Shophouse: 150-170 triệu/m2
  • Gardenhouse: 200 triệu/m2

Bạn muốn sở hữu
ngôi nhà mơ ước ngay

08.994 88188